İngiltere +44 (0) 161 706 0388
0 Öğeler

Şartlar ve Koşullar

Lütfen bu şartları, sattığımız Ürünlerle ilgili yasal hak ve yükümlülüklerinizi belirlerken, dikkatlice okuyunuz.

1. Tanımlar ve yorumlama

1.1 Bu Koşullarda:

'Sözleşme', Madde 3'e uygun olarak girilen Ürünlerin satışı ve tedariği için taraflar arasında yapılan bir sözleşme anlamına gelir; 'Müşteri' www.valdamarkdirect.co.uk web sitesinde belirtilen Ürünler için müşteri anlamına gelir 'Mücbir Sebep Olayı', etkilenen tarafın makul kontrolü dışında (güç dahil) bir olay veya bir dizi ilgili olay anlamına gelir. arızalar, herhangi bir üçüncü kişiyi etkileyen endüstriyel anlaşmazlıklar, kanun değişiklikleri, afetler, patlamalar, yangınlar, sel, isyanlar, terör saldırıları ve savaşlar); 'Fiyatlar' Tedarikçi tarafından Müşteriye gönderilen / zaman zaman Tedarikçinin web sitesinde yayınlanan Ürünler için Tedarikçinin standart liste fiyatları anlamına gelir; 'Ürünler', Müşteri tarafından bu Koşullar kapsamında Tedarikçiden satın alınabilecek veya satın alınabilecek ürünler anlamına gelir (ayrıntıları https://www.valdamark.co.uk web sitesinde belirtilmiştir); 'Tedarikçi', kayıtlı ofisi Unit 7498265, Peel House, 103 the Downs, Altrincham, Cheshire, WA30 14PX, Birleşik Krallık'ta bulunan İngiltere ve Galler'de (kayıt numarası 2) kurulmuş bir limited şirket olan Valdamark anlamına gelir; ve 'Şartlar' bu tedarik şart ve koşulları anlamına gelir.

2. Bu Koşullar, Tedarikçinin Müşteri ile ilgileneceği tek koşulları içerir ve tüm Sözleşmeleri diğer tüm şartlar ve koşulların hariç tutulması konusunda yönetir.

3. Sözleşmeler

3.1 Tedarikçi tarafından Müşteriye verilen Ürünlerin temini için yapılan her bir yazılı Teklif, Tedarikçi'nin bu Koşullara tabi olarak Müşteriye Ürünleri sunması için bir teklif olarak kabul edilecektir.

3.2 Bir Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için:

(a) Tedarikçi, Müşteriye yazılı bir teklif sunmalıdır; ve (b) Müşteriye, teklifin veriliş tarihinin 10 İş Günleri içinde, bu Teklifi yazılı olarak kabul etmesi ve bu Koşulları yazılı olarak kabul etmesi; ve Tedarikçinin bu 3.2 Maddesine uygun olarak teklifin yazılı olarak kabul edilmesinin alınması üzerine bir Sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girecektir.

3.1 Müşteri tarafından Tedarikçiye verilen Ürünler için verilen her sipariş, Müşteri tarafından bu Koşullara tabi olarak Tedarikçiden Ürünleri satın alma teklifi olarak kabul edilecektir.

3.2 Bir Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için:

(a) Müşteri, Tedarikçiye bir sipariş vermeli ve Tedarikçiye bu Koşulları açıkça yazılı olarak kabul etmelidir. ve (b) Tedarikçi Müşteriye bir sipariş onayı göndermelidir; ve Tedarikçi tarafından bir sipariş onayı verilmesi üzerine, taraflar arasında bir Sözleşme yürürlüğe girecektir.

4. Teslimat / İadeler

4.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça:

(a) tüm Ürünler, Müşterinin, Tedarikçiden Ürünlerin teslim alınmaya hazır olduğuna dair yazılı bir bildirim almasını takiben 2-3 İş Günü içinde Tedarikçinin tesislerinden toplanacaktır; (b) Ürünler için yükleme, taşıma, nakliye, boşaltma ve sigortanın düzenlenmesinden Müşteri sorumlu olacaktır; (c) Müşteri, Ürünlerin yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, boşaltılması ve sigortalanması ile ilgili tüm masrafları ödemekten sorumlu olacaktır; ve (d) Ürünler Müşteri tarafından teslim alındığında Ürünlerdeki risk Tedarikçiden Müşteriye geçecektir; (e) Malların Tedarikçi'ye iade edilmesinin gerekli olduğu durumlarda (hasar, yanlış sipariş veya yetersiz kalite nedeniyle), söz konusu bildirimler, Müşteri tarafından, tesislerine teslim edildikten sonraki 48 saat içinde Tedarikçi'ye yapılmalıdır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, tüm uluslararası siparişlerin DAP Incoterms 2021 yoluyla gönderildiğini lütfen unutmayın.

4.11 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça:

(a) tüm Ürünler, Tedarikçi tarafından Müşterinin tesislerine teslim edilecektir; (b) Yüklenici, Ürünler için yükleme, taşıma, nakliye, boşaltma ve sigorta düzenlemesinden sorumlu olacak; (c) Yüklenici, Ürünlerin yüklenmesi, taşınması, nakliyesi, boşaltılması ve sigortası ile ilgili tüm masrafları ödemekten Yüklenici sorumlu olacaktır; ve (d) Ürünler müşteriye teslim edildiğinde, Ürünlerdeki risk Tedarikçiden Müşteriye geçecektir.

4.2 Taraflar, bir Sözleşme kapsamında Ürünlerin teslim edilmesinin / toplanmasının taksitler halinde olacağını kabul ederse, her bir taksit, ayrı bir Sözleşmeyi değil tek bir Sözleşmenin bir parçasını oluşturur.

4.3 Bir Sözleşmenin bir parçası olarak taraflarca kararlaştırılan Ürünlerin toplanması için teslimat / yapım için herhangi bir tarih veya tarih, Sözleşmenin özünde olmayacaktır.

5. Başlık

5.1 Ürünlere ilişkin yasal ve eşitlik, daha sonra Tedarikçiden Müşteriye geçecektir:

(a) Ürünlerin teslimatı / toplanması; ve (b) Müşteri tarafından Tedarikçiye, ilgili Sözleşme kapsamında / herhangi bir Sözleşme veya başka bir sözleşme kapsamında Tedarikçiye ödenmesi gereken tüm tutarların alınması.

5.2 Ürünlerin adı Müşteriye geçinceye kadar:

(a) Müşteri, Ürünleri müteahhit acentesi ve Tedarikçisi olarak kabul edecektir; (b) Müşteri: (i) Ürünleri, diğer ürün ve ürünlerden ayrı, güvenli, güvenli, kuru ve temiz bir ortamda saklayacak; (ii) Ürünlerin Tedarikçiye ait olarak kolayca tanımlanabilmesini sağlamak; (iii) Ürünler veya ambalajları üzerinde herhangi bir tanımlayıcı işareti tahrif etmemek, tahrip etmemek, değiştirmek veya gizlememek; (iv) Ürünler üzerinde hiçbir masraf, haciz veya başka bir şey bulunmamasını sağlamak; ve (v) talep halinde Ürünleri Tedarikçiye teslim etmek.

5.3 Tedarikçi, unvanını elinde tuttuğu herhangi bir Ürünü kontrol etmek veya kurtarmak için önceden haber vermeksizin; ve Müşteri, Tedarikçiye ve çalışanlarına ve temsilcilerine, Tedarikçide kalan ünvanı incelemek veya kaldırmak amacıyla, Ürünlerin bulunduğu veya bulunduğu herhangi bir yerde herhangi bir zamanda girmeleri için geri alınamaz bir lisans verir.

5.4 Tedarikçi, Ürünlere ilişkin unvanın Müşteriye geçmemiş olmasına rağmen, bir Sözleşme uyarınca Ürün Fiyatları ve diğer tutarlar için bir işlem yapabilir.

6. Müşterilerin yükümlülükleri

6.1 Müşteri, Tedarikçinin önceden yazılı onayı olmadan hiçbir taahhüt, beyan, garanti veya garanti vermez veya vermez:

(a) Tedarikçi adına; veya (b) Ürünler ile ilgili olarak (Ürünler ile ilgili olarak bir Sözleşmede belirtilenler dışında veya geçerli yasalar uyarınca zorunlu olanlar dışında).

6.2 Tedarikçinin, 8 Fıkrası kapsamındaki yükümlülüklerine halel getirmeksizin, Müşteri, aşağıdakilerle ilgili gerekli tüm izin, izin ve onaylara ilişkin tüm geçerli yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymalı ve bunlarla ilgili olmalıdır:

(a) Ürünlerin pazarlanması, tanıtımı ve reklamı; ve (b) Ürünlerin ithalat, ihracat, dağıtım, satış, tedarik ve teslimatı.

7. Fiyatlar ve ödeme

7.1 Tedarikçi, Sözleşme yürürlüğe girdiğinde / Ürünler Müşteriye teslim edildikten sonra / Ürünler Müşteri tarafından tahsil edildikten sonra, Müşteriye bir Sözleşme altındaki Fiyatlar için bir fatura düzenleyebilir.

7.2 Müşteri, 30 Fıkrası uyarınca düzenlenen faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 7.1 gün içerisinde Tedarikçiye Fiyatlarını öder.

7.3 Bir Sözleşme kapsamında ödenecek tüm tutarlar, Müşteri tarafından ödenecek tüm katma değer ve diğer vergi ve görevleri içermez (Tedarikçinin Tedarikçi tarafından ödenecek olan net gelirinde ödenecek vergiler hariç).

7.4 Müşteri, bir Sözleşme altındaki veya bir Sözleşme ile bağlantılı olarak Tedarikçi nedeniyle düzgün bir şekilde ödeme yapmazsa, Tedarikçi:

(a) Müşterinin vadesi geçmiş faiz tutarını, zaman zaman İngiltere Merkez Bankası baz oranının üzerinde yıllık% 8 oranında ücretlendirmek (bu faiz, fiili ödeme tarihine kadar günlük olarak tahakkuk edecek, aylık olarak toplanacak ve talep üzerine ödenecek); veya
(b) Ticari Borçlar (Faiz) Yasası 1998 uyarınca Müşteriden faiz ve yasal tazminat talep etme.

8. Garantiler

8.1 Tedarikçi, aşağıdakileri garanti eder:

(a) Tedarikçi, Ürünleri satma hakkına sahip olacak (veya ilgili zamanda sahip olacaktır);
(b) Ürünler, 5 Fıkrasına tabi olan ve ilgili Sözleşme yapılmadan önce Müşteri tarafından bildirilen veya bilinen herhangi bir başka ücrete veya taksama tabidir;
(c) Müşteri, Madde 8.1 (b) 'de belirtilen haklara tabi olarak, Ürünlere sessizce sahip olmaktan zevk alır;
(d) Ürünler, Tedarikçi tarafından Müşteriye tedarik ettiği Ürünlerin herhangi bir tanımına karşılık gelir.
(e) Ürünler tatmin edici niteliktedir;
(f) Ürünler, İlgili Sözleşme yapılmadan önce Müşteri tarafından Tedarikçiye tanınan açık veya zımni (ancak yalnızca zımni değil) amaçlara uygun;
(g) Ürünler, Tedarikçi tarafından Müşteriye tedarik edilen Ürünlerin herhangi bir örneğine karşılık gelir ve numunenin makul bir incelemesinde açıkça görülmeyecek şekilde kalitelerini tatmin etmeyen herhangi bir kusurdan muaftır;
(h) Ürünler, Birleşik Krallık'ta Ürünleri pazarlamak ve satmak için geçerli olan tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve taraflar arasında kararlaştırılan tüm standartlara uyacaktır; ve
(i) Ürünler, Madde 8.1 (h) 'de belirtilen yasalar, kurallar, düzenlemeler ve standartlarla ilgili tüm zorunlu işaret ve işaretleri taşıyacaktır.

8.2 Her bir Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak tarafların tüm garantileri, yükümlülükleri ve yükümlülükleri açıkça bu Koşullarda ya da ilgili Sözleşmede başka yerlerde yer almaktadır. 10.1 Fıkrasına tabi ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Konuyla ya da ilgili herhangi bir sözleşmeyle bir Sözleşmenin konusuyla ilgili başka hiçbir koşul uygulanmayacaktır.

9. Şikayet, kredi ve ikame

9.1 Tedarikçi, 10 İş Günleri içerisinde derhal ve herhangi bir durumda, Müşteri'nin, Ürünlerin kalitesi, performansı ve dayanıklılığı ile ilgili tüm makul soru ve şikayetlerine tam olarak cevap verecektir.

9.2 Ürünler, bir Sözleşme kapsamında Tedarikçi tarafından verilen herhangi bir garantiye uymuyorsa, Müşteri, Tedarikçinin önceden anlaşmasıyla, bu Ürünleri aşağıdakilerden birine (Tedarikçi seçeneğinde) iade edebilir:

(a) bu Ürünler için Tedarikçiye ödenen bedelin tam bir kredisi (orijinal teslimat ve ilgili masraflar hariç);
(b) yedek ürünler; veya
(c) Ürünlerin Fiyatıyla ilgili bir kredi notu (Tedarikçiden gelecekteki satın alımlarla dengelenecek).

14 Teslimat günlerinde satın aldığınız Teslim Edilen Ürünleri, herhangi bir nedenden dolayı (Fikrinizi değiştirirseniz de dahil olmak üzere) Sipariş, Değişiklik veya Ismarlama olan ürünler hariç iade edebilirsiniz.

9.2 Müşterinin bir Sözleşmede belirtilen herhangi bir garantiye uymaması durumunda, Müşterinin diğer hak ve çözümlerine halel getirmeksizin, Müşteri bu Ürünleri aşağıdakilerden biri için iade edebilir: (Müşterinin tercihine göre):

(a) bu Ürünler için Tedarikçiye ödenen bedelin tam bir kredisi (orijinal teslimat ve ilgili masraflar dahil); veya
(b) yedek ürünler; artı her durumda Ürünlerin iade edilmesinin makul maliyetlerinin tam bir kredisi.

9.3 Maddesi uyarınca iade edilen Ürünler, Müşteri tarafından Ürünlerin alınmasından sonra 9.2 İş Günleri içinde uygun şekilde paketlenmeli ve iade edilmelidir. Bu Maddeye aykırı olarak iade edilen herhangi bir Ürün herhangi bir kredi veya değiştirme işlemine tabi olmayacak ve Müşteri, bu Ürünlere ilişkin olarak Fiyatın ödenmesinden sorumlu olmaya devam edecektir.

10. Sınırlamalar ve yükümlülük muafiyetleri

10.1 Sözleşmedeki hiçbir şey:

(a) ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma nedeniyle bir tarafın sorumluluğunu sınırlandırmak veya hariç tutmak;
(b) bir tarafın, o tarafça sahtekarlık veya sahtekarlık ile yanlış beyan etme sorumluluğunu sınırlandırmak veya hariç tutmak;
(c) 12 Ürün Satışı Yasası 1979'in 2 Maddesi kapsamında veya 1982 Ürün Malları ve Hizmet Tedarik Yasası XNUMX Maddesi kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğü sınırlandırmak veya hariç tutmak;
(d) bir tarafın herhangi bir sorumluluğunu yürürlükteki yasalarla izin verilmeyen herhangi bir şekilde sınırlandırmak; veya
(e) bir tarafın yürürlükteki yasaya göre hariç tutulmayacağı herhangi bir yükümlülüğünü dışlamak.

10.2 Bu Madde 10'te ve Sözleşmenin başka bir yerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları:

(a) 10.1 Fıkrasına tabidir;
(b) Sözleşmede ortaya çıkacak veya sözleşmede doğacak (ihmal dahil) ve yasal vergilerin ihlali dahil olmak üzere sözleşmelerde ortaya çıkan yükümlülükler dahil olmak üzere Sözleşmenin konusu ile ilgili tüm yükümlülükleri yönetmek; ve
(c) Sözleşmeyi ortaya koyan açık tazminat kapsamındaki tarafların sorumluluklarını sınırlandırmayacak veya hariç tutamayacak ve sınırlamayacaktır.

10.3 Tedarikçi herhangi bir kar, gelir, gelir, kullanım, üretim veya beklenen tasarruf kaybı için sorumlu tutulamaz.

10.4 Tedarikçi, herhangi bir iş, sözleşme veya ticari fırsat kaybından sorumlu tutulamaz.

10.5 Tedarikçi, hiçbir şekilde şerefiyenin veya itibarın kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.

10.6 Tedarikçi herhangi bir veri, veritabanı veya yazılımın kaybolmasından veya bozulmasından sorumlu tutulamaz.

10.7 Tedarikçi, herhangi bir özel, dolaylı veya sonuçta ortaya çıkan kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

10.8 Tedarikçi, Mücbir Sebep Olayından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

11. Sözleşme süresi ve feshi

11.1 Her Sözleşme, 3 Fıkrası uyarınca yürürlüğe girecek ve aşağıdakilere kadar yürürlükte kalacaktır:

(a) aşağıdakilerin tamamlanmasının ardından: (i) tüm Ürünlerin teslim edilmesi / toplanması; ve (ii) Yüklenici tarafından Sözleşme uyarınca Yükleniciden dolayı her türlü tutarın alınması; ve
(b) Sözleşmenin bu Maddenin hükümlerine uygun olarak sona ermesi.

11.2 A Sözleşme aşağıdaki durumlarda feshedilebilir:

(a) Taraflardan herhangi biri, Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiği takdirde, tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak derhal bir Sözleşmeyi feshedebilir;
(b) Müşteri, Tedarikçiye ödeme için vade tarihine kadar herhangi bir tutarı ödememesi durumunda, Müşteriye yazılı olarak bildirimde bulunarak derhal herhangi bir Sözleşmeyi feshedebilir; ve
(c) Müşteri, Ürünlerin teslimatını kabul etmemesi / Ürünlerin ilgili Sözleşmede kararlaştırıldığı tarihte toplanmaması durumunda, Müşteriye yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle derhal herhangi bir Sözleşmeyi feshedebilir.

11.3 Her iki taraf da aşağıdaki durumlarda diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak derhal herhangi bir Sözleşmeyi feshedebilir:

(a) diğer taraf: (i) dağılmış; (ii) işinin tamamını (veya esas olarak tümünü) yürütmeyi bırakır; (iii) borçlarını düştükleri zaman ödeyemez veya ödeyemez hale gelir, (iv) iflas etmiş veya iflas etmiş sayılır; veya (v) bir toplantı yapar veya alacaklılarıyla herhangi bir düzenleme veya düzenleme yapmayı teklif eder veya teklif eder;
(b) diğer tarafın varlıklarından herhangi birine bir yönetici, idari alıcı, tasfiye memuru, alıcı, mütevelli, yönetici veya benzeri atanmışsa;
(c) diğer tarafın kapatılması için bir emir verilir veya diğer taraf, ayrılması için bir karar alır (sonuçta ortaya çıkan işletmenin diğerinin tüm yükümlülüklerini üstleneceği bir solvent şirketi yeniden düzenlemek amacı dışında) Sözleşmedeki taraf);
(d) (diğer tarafın bir birey olduğu), diğer tarafın öldüğü ya da hastalık ya da iş göremezliğin sonucu olarak kendi işlerini idare edemediği ya da iflas dilekçesi ya da emri konusudur.

11.4 Lütfen tüm cortec kaplama ürünlerinin sipariş üzerine üretildiğini, sorumluluk amacıyla özel kimyasalların yukarıda açıklanan normal sorumluluk dışında iade edilmediğini unutmayın.

12. Sonlandırmanın etkileri

12.1 Bir Sözleşmenin feshi üzerine, bu Sözleşmenin tüm hükümleri yürürlükten kalkar, bu Şartların aşağıdaki hükümlerinin yürürlükte kalmasını ve yürürlükte kalmaya devam etmesini sağlar (şartlarına göre veya başka türlü süresiz olarak): Cümleler 1, 5, 6, 7.4, 9, 10, 12 ve 13.

12.2 Bir Sözleşmenin feshi, tarafların tahakkuk etmiş haklarını (tahakkuk eden tahakkuk eden haklar ve fesih veya garantinin ihlali için çare olarak tahakkuk eden haklar dahil) etkilemez.

13. Genel

13.1 İhlali olmayan tarafın açık yazılı rızası dışında herhangi bir Sözleşme hükmünün ihlal edilmesinden feragat edilmeyecektir.

13.2 Bir Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya yetkili bir makam tarafından yasadışı ve / veya uygulanamaz olduğu tespit edilmesi durumunda, Sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. Yasadışı ve / veya uygulanamaz herhangi bir hüküm, eğer bir kısmı silinmişse yasal ya da uygulanabilir olacaksa, bu bölüm silinmiş sayılacak ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir (bu, tarafların net niyetine aykırı olmazsa) Bu durumda, ilgili hükmün tamamının silinmiş sayılacağı kabul edilir).

13.3 Sözleşmeler, taraflarca imzalanan veya imzalanan yazılı bir belge dışında değiştirilemez.

13.4 Tedarikçi, Müşterilerin onayını almadan bir Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini özgürce atayabilir. Bu Maddede veya bir Sözleşmede başka bir yerde açıkça belirtildiği gibi kaydetme, hiçbir taraf diğer Tarafın önceden yazılı izni olmadan, bir Sözleşmede bir Sözleşmeyi veya herhangi bir hak veya yükümlülüğü devretme, devretme, tahsil etme, lisanslama veya başka şekilde elden geçirme veya işleme koymadıklarını belirtemez.

13.5 Her Sözleşme tarafların yararına yapılır ve herhangi bir üçüncü tarafın yararına olması ya da herhangi bir üçüncü tarafın yürütmesi için tasarlanmamıştır. Tarafların, bir Sözleşme kapsamındaki veya bir Sözleşmeyle ilgili herhangi bir değişikliği, feragat, çeşitlilik veya anlaşmayı feshetme, iptal etme veya kabul etme hakları, hiçbir üçüncü tarafın rızasına tabi değildir.

13.6 10.1 Fıkrasına Tabi:

(a) bu Şartlar, Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturacak ve taraflar arasında bu konuda ilgili tüm önceki anlaşmaları, düzenlemeleri ve anlaşmaları geçersiz kılacaktır;
(b) Taraflardan hiçbiri, bir Sözleşmeye girmeye dayandığı herhangi bir yanlış beyan (yazılı veya sözlü) ile ilgili olarak herhangi bir çareye sahip olmayacaktır; ve
(c) Taraflardan hiçbirinin, bir Sözleşmenin açık koşullarına uygun olarak başka hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

13.7 Sözleşmeleri, İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır; ve İngiltere mahkemeleri bir Sözleşme ile bağlantılı olarak münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

14. Veri

14.1 Verilerin saklanması: - Kredi kartı detaylarını saklamıyoruz ya da müşteri detaylarını herhangi bir 3rd partisiyle paylaşmıyoruz.

Site Şifreleme, PCI Uyumluluğu ve Ödeme İşleme

256 bit şifrelemesini sağlayan GeoTrust SSL sertifikası, sipariş için kredi kartı bilgilerinin gerekli olduğu tüm sayfaları güvence altına almak, böylece mümkün olan en yüksek düzeyde şifreleme ve güvenliği sağlamak için valdamarkdirect.com tarafından kullanılır. Sage Pay, güvenli sayfalarımızda, işlem bilgilerini toplamak / işlemek ve siparişinizi yerine getirmek için gereken CVV2 / CVC2 doğrulaması ile kullanılmıştır.

Sage Pay politikaları ve GeoTrust sertifika bilgileri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki logoları tıklayın.